همه شما با نحوه نام گذاری گوشی های اکسپریا آشنایی دارید. سونی از سال 2013 روند نام گذاری خود را تغییر داد و کد نام های گوشی های خود را به ترتیب هر سال ارتقا داد. سال 2013 تمامی گوشی های سونی با حرف C، سال 2014 با حرف D و سال 2015 نیز با […]