پس از راه اندازی انحصاری سرویس Slingshot  در اوایل ماه جاری برای ایالت متحده ، اکنون این سرویس بصورت جهانی در دسترس کاربران قرار گرفت . این سرویس اشتراک گذاری عکس که امکانات نامحدودی برای شما ارائه می کند تفاوت های اندکی با Snapchat دارد . در این سرویس شما برای  مشاهده ی تصویر ورودی مجبور به […]