ساعت هوشمند FES، از جمله پروژه هایی است که دوران آزمایش آن بسیار طولانی شده بود. این ساعت اولین بار در اواخر سال 2014 در رسانه ها رونمایی شد و بعد از گذشت یک سال، اواخر سال 2015 خبر عرضه قریب الوقوع آن در برخی کشورها منتشر شد. شاید در نگاه اول این ساعت چندان […]