7-8 سال قبل، وقتی که مثل امروز گوشی های هوشمند به این صورت توسعه پیدا نکرده بودند، برخی قابلیت های منسوخ شده امروزی در آن روزها یک ویژگی خاص برای تلفن های همراه محسوب میشود. اگر چند سال قبل قابلیت FM transmitter به عنوان یک ویژگی مثبت در گوشی های موبایل شناخته میشد، اما امروز […]