طبق معمول پس از انتشار آمار و ارقام مربوط به چگونگی توزیع نسخه های مختلف اندروید در میان کاربران این سیستم عامل محبوب ، بحث های مختلفی در این باره شروع می شود . بسیاری عقیده دارند این آمار نشان از توزیع یکسان نسخه های مختلف اندروید در بین کاربران است ، در حالیکه […]