اکنون در آخرین ماه پاییز هستیم و سه ماه سرد از فصل زمستان را پیش رو داریم.بسیاری از ما وقتی در هوای سرد بیرون میرویم از دستکش استفاده میکنیم،حالا اگر بخواهیم با همان دستکش از گوشی هوشمندمان استفاده کنیم ماجرا کمی فرق میکند،تنها بعضی از مدل ها هستند که از قابلیت Glove Mode یا به […]