همان طور که می دانید ، Air play اپل یک ویژه گی بسیار جالبی است که به کاربران iOS و Mac اجازه می دهد تا به راحتی صدا و تصویر را به Apple TV خود انتقال بدهند. که این ویژه گی متاسفانه تنها در دستگاههای اپل کار می کند.