Google-Play-Games

طبق گفته های وبلاگ خبری توسعه دهندگان اندروید، برخی تغییرات قرار است بزودی بر روی برنامه Google Play Games اعمال شوند. این تغییرات برای کاهش زمان ورود به حساب کاربری و کاهش برخی مجوز های بی نیاز درخواست شده از کاربران در حین ورود به حساب اعمال خواهند شد. در قوانین جدید، کاربران قادر خواهند […]