گوگل در زمینه ی فناوری های تشخیص صدا و ماشین یادگیری فعالیت های گسترده ای را انجام داده است. به تازگی هم این کمپانی اعلام کرده است که سیستم تشخیص صدای آن از این پس از 30 زبان جدید پشتیبانی خواهد کرد. در میان زبان های جدید، زبان های گرجی و دو زبان مرسوم در […]