اگر ماه گذشته خبرهای مربوط به نمایشگاه CES 2016 را دنبال کرده باشید، حتما از معرفی هدفون h.ear on سونی آگاه شدید. مدل این هدفون MDR-100AAP بوده که به اختصار توسط سونی h.ear on شناخته میشود. این هدفون بعد از گذشت حدود یک ماه از معرفی آن حالا به صورت رسمی توسط سونی قیمت گذاری […]