این روزها برای سونی و طرفدارانش روزهای آرامش قبل از طوفان است. از یک طرف سونی به زودی به روزرسانی لالی پاپ را برای محصولات خود عرضه خواهد کرد و از طرف دیگر نیز کنگره جهانی موبایل در پیش رو قرار دارد تا سونی محصولاتی جدید از خود را در این رویداد به نمایش بگذارد. […]