شاید سخن بیراهی نباشد اینکه، امروز هر کسی که با کامپیوتر و تکنولوژی های مرتبط با آن سر و کار دارد، یک ابزار کوچک برای ذخیره اطلاعات نیز با خود به همراه دارد. این ابزارها امروزه مثل یک تلفن همراه، وسیله ای شخصی هستند که در اکثر اوقات ما را همراهی میکنند. بسته به نیاز […]