در سال های گذشته چه در گوشی های هوشمند و چه در تلوزیون ها به فراوانی نام HDR را شنیده ایم. ابتدا این عبارت در دوربین گوشی های هوشمند جای خود را تثبیت کرد و حالا جای خود را در نمایشگرها و تلوزیون ها نیز پیدا کرده است. امروز قصد داریم تا ببینیم که اصلاً […]