حتی با وجود اختلاف های حقوقی پیش آمده میان AMD و مدیاتک، این کمپانی همچنان در حال کار بروی سیستم های روی چیپ خود می باشد. در آخرین نمونه، این کمپانی چیپ P25 را از خانواده ی Helio معرفی کرده است که تغییراتی انقلابی نسبت به P20 در آن مشاهده می شود. این چیپ با […]