Kazuo Hirai از سال 2012 پس از چهار سال مالی بسیار بد برای کمپانی سونی، کنترل مدیریت این کمپانی را بدست گرفت. در این دوارن که او مدیریت سونی را بدست داشته است، این کمپانی توانسته است بهترین سود را در کل تاریخ خود تجربه نماید. در این میان، Kenichiro Yoshida نقشی بسیار اساسی در کسب […]