گوشی  HTC U11 EYEs با دو دوربین جلو ارائه می شود. شرکت HTC تمایل خود را به ساخت گوشی های بلندتر با ارائه مدل U11+ در ماه نوامبر نشان داد و اکنون جهشی به سمت ویژگی شناسایی چهره در مدلHTC U11 EYEs  نیز داشته است. این گوشی هم با تصویرزمینه ی 18:96 ارائه شده اما […]