با نزدیک شدن به MWC یا همان کنگره بین المللی سال موبایل، هریک از کمپانی های تولید کننده ی گوشی های هوشمند تلاش می کنند تا توجه ها را به خود جلب نمایند و از این فرصت به بهترین شکل استفاده نمایند. یکی از کمپانی هایی که نگاه های زیادی به آن است تا شاهد […]