سونی هر ساله حضوری پر رنگ در جشنواره iF design دارد. امسال نیز سونی با حضور در این جشنواره موفق شد تا جوایز پرتعدادی را در بخش های مختلف طراحی به نام خود ثبت کند. در جشنواره iF design 2016 سونی در مجموع بخش های مختلف توانست 15 جایزه مربوط به طراحی را بدست بیاورد. […]