ساعاتی قبل و در آخرین روز ماه ژولای، شرکت جدیدی در شهر توکیو ژاپن با همکاری چهار کمپانی مطرح دنیا متولد شد. این شرکت با نام اختصاری JOLED و با همکاری چهار کمپانی INCJ، JDI، Sony و Panasonic پایه گذاری شد که هدف آن ساخت و توسعه صفحه نمایش های OLED با اندازه متوسط خواهد […]