دیروز اعلام کردیم که شرکت حقوقی که CyanogenMod را در خود جای داده بود، در تاریخ 31 دسامبر به پروژه های فعال خود پایان می دهد. بعضی از توسعه دهندگان، طراحان و بقیه افرادی که بر روی CyanogenMod کار می کردند، اکنون در حال منتقل کردن Source Code و Patch های مربوطه به یک پروژه […]