قطعا شما نیز تم های زیادی را بر روی دستگاه اندرویدی خود نصب کرده اید، که شاید بعضی  از آن ها زیبا بوده و مورد توجه قرار گرفته؛ و بعضی نیز خیلی جالب نبوده اند. اما تقریبا همه ی آن ها یک صفحه ی لاک اسکرین یا تصویر قفل صفحه ی مربوط به خود را […]