make.believe ! دو کلمه ای که برای شما بسیار آشناست. شاید برای شما نیز جالب باشد بدانید که چرا سونی این شعار را برای معرفی محصولات به کار میبرد. سایت رسمی سونی توضیحاتی در این باره داده که خواندن آن خالی از لطف نیست.