سونی سال گذشته مقاله‌ای را دربارهٔ MESH (Make, Experience, SHare) (بسازید، تجربه کنید، به‌اشتراک‌ بگذارید) منتشر کرد، پلت‌فرمی هوشمند از نوع «خودتان بسازید» برای آفرینش «ابداعات هوشمند» که برای همگان در دسترس است. امروز پروژهٔ MESH به نقطهٔ عطفی رسید، بسیار خرسندیم که به اطلاع برسانیم به دنبال عرضه در ژاپن نخستین نسخهٔ MESH برای […]