نسخه بتای برنامه موزیک اکسپریا نسخه ای جدید را دریافت کرد. برای این برنامه که با نام Music Beta شناخته میشود، آپدیت جدیدی با شماره ساخت 9.1.4.A.2.1 منتشر شده است. این آپدیت به نظر میرسد یک به روزرسانی نرم افزاری کوچک باشد که تغییرات مشهودی را به همراه نخواهد داشت. Music Beta نسخه اولیه برنامه […]