در پست های قبلی مربوط به اندروید L ، تعدادی از ویژگی ها و برنامه های موجود در این نسخه از اندروید را برای شما قرار داریم . در این پست قصد داریم  کلیدهای مجازی اندروید 5  را برای شما قرار دهیم . اگر شما هم می خواهید کلید های مجازی اندروید L را […]