هر از چند گاهی، باید حرفی از واکمن های سونی بزنیم تا این برند قدیمی و خاطره انگیز از اذهان ما محو نشود. واکمن که یکی از برندهای محبوب سونی است همچنان زنده است، اما نه مثل گذشته ای که در هر خانه یک واکمن به پخش موسیقی مشغول باشد. واکمن A35 با پخش صدای […]