همانطور که آگاه هستید تمامی گوشی های اندرویدی در هنگام بوت (روشن شدن) مجموعه ای از تصاویری را به نمایش می گذارند که از ترکیب آن ها پشت سر هم یک انیمیشن شکل می گیرد، گوشی های اکسپریا هم از این قاعده مستثنی نیستند و به طور معمول از بوت انیمیشن های در رابطه با […]