ظهر روز یک شنبه بود که شبکه ی PSN توسط گروهی مورد حمله قرار گرفت و به مدت 24 ساعت از دسترس خارج شد. دقایقی پیش این شبکه دوباره از دسترس خارج شده و علت آن هم هنوز مشخص نیست.  این در حالی است که کمتر از 48 ساعت از درست شدن حمله ی گذشته […]