آخرین نسخه Run Like Hell در این بازی شما در یک جزیره دور افتاده هستین و باید از دست سرخ پوست ها فرار کنین!!! جدیدترین نسخه برای این بازی همین هست و از امکانات جدید این نسخه میتوان گفت: دارای همه نقشه ها(یعنی شما میتوانید همه نسخه های Run Like Hell را در این نسخه […]