idcphone

اندروید با قدرت به تصرف بازار تلفن های هوشمند ادامه می دهد. آمار جدید آی دی سی نشان می دهد که در سه ماهه اخیر ۷۵ درصد تلفن های هوشمند به فروش رفته از سیستم عامل اندروید استفاده می کنند. در فصل گذشته ۱۳۶ میلیون تلفن اندرویدی به فروش رفته و حالا با اختلاف زیادی […]