اطلاعاتی مربوط به دستگاهی از سونی در سایت FCC منتشر شده که به نظر میرسد محصولی جدید از سونی باشد که به زودی معرفی خواهد شد. در توضیحات این دستگاه آمده است که یک دستگاه جیبی قابل حمل که میتوان آن را یک مینی تبلت یا همان فبلت دانست. اما به نظر نمیرسد که این […]