اگر اسمال اپی وجود داشته باشد که مناسب مدیریت فعالیت های گوشی اکسپریا باشد ، بی شک آن اسمال اپ System Monitor خواهد بود . ما در این پست System Monitor را به شما معرفی خواهیم کرد . این اسمال اپ تمامی اطلاعات سخت افزاری گوشی از قبیل سرعت پردازش CPU ، مصرف RAM ، باتری ، میزان […]