این روزها سونی با مشکلات مالی زیادی رو به رو است که همین مشکلات باعث انتشار شایعاتی پیرامون واگذاری بخش موبایل یا تلویزیون این شرکت شده است. با وجود این شایعات حالا سونی با معرفی یک محصول انقلابی قدرت خود را به طور همزمان در هر دو بخش تلویزیون و موبایل به نمایش کشیده است. […]