PACman یکی از محبوبترین کاستوم رام هاست که حالا برای دستگاه های سولا ، یو ، پی و گو کاستوم رام 4.2.2 را آماده کرده است. این کاستوم رامها بر پایه CM10.1 است که میتوانید از اینجا آنها را دانلود کنید.