نحوه ی ساخت دوربین سونی آلفا را کشف کنید. در اوایل سال جاری، TechRadar و یک گروه انتخاب شده از رسانه های اروپایی دیگر دعوت شدند تا در مورد دوربین و تجهیزات تولید ی سونی در زمینه ی لنز در تایلند صحبت کنند. کارخانه از مرکز بانکوک حدود 90 دقیقه با رانندگی فاصله دارد، جایی […]