همانطور که میدانید سونی یکی از حامیان فیفا در برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2014 است. فدراسیون فوتبال فیفا و سونی تا به امروز همکاری زیادی در جهت پیش برد برنامه های مخصوص جام جهانی فوتبال داشتند و در آینده نیز همکاری ها ادامه خواهد یافت.