یکی از محصولاتی که امروز در کنفرانس سونی معرفی شد، SS-CSE بود که در آن از سیستم پیشرفته ی پخش صدا استفاده شده است. سیستم Dolby Atmos استفاده شده در این دستگاه این امکان را به شنونده می دهد تا در تمامی قسمت های خانه ی خود بهترین صدای ممکن را دریافت نماید. یکی از تمرکزهای سونی […]