امروزه برای آن دسته از افرادی که از دستگاه های اندرویدی استفاده میکنند روت کردن گوشی خود به یک مسئله مهم تبدیل شده و همواره در صدد یافتن راحتترین رام و امنترین راه برای روت کردن گوشی خود هستند. راه های مختلفی برای روت دستگاه وجود دارد . روت با استفاده از فلش تولز، روش […]