در ماه ها و هفته های گذشته به صورت گسترده اخبار مختلفی در زمینه ی فناوری های اثر انگشت را شاهد بودیم که در بیشتر آن ها، تمرکز کمپانی های سازنده بر طراحی اسکنر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش معطوف بوده است. پس از آن که کمپانی های مختلف، پتنت های گوناگونی را در […]