اواخر تابستان سال گذشته بود که سونی از یک برند جدید در ساعت های هوشمند با نام Wena پرده برداشت. ساعت Wena یک ساعت کلاسیک است که سونی به آن نعمت هوشمند بودن را افزوده تا با تلفیقی از ساعت های کلاسیک و هوشمند به راهی تازه در صنعت ساخت ساعت های هوشمند وارد شود. […]