برنامه whatsapp که به تازگی کاربران آن در سطح جهان از مرز 500 میلیون نفر عبور کرده است به زودی از دسترس کاربران ایرانی خارج خواهد شد. این برنامه در حال حاضر یکی از محبوب ترین برنامه های ارتباطی در بین کاربران ایرانی است که با تصویب قانون جدید به زودی این برنامه در کشور […]