بازی world of goo یکی از پرطرفدارترین بازی های فکری برای اندروید می باشد که معادل فارسی آن برابر است با جهانی از مواد چسبنده.در این بازی زیبا و مهیج شما باید با اتصال ذرات مولکولی و چسبنده ای به نام goo به همدیگر و رساندن آنها به لوله ی خروجی،goo های باقی مانده را […]