سونی در وبسایت رسمی خود، مکرر به امکانات فوق العاده دوربین اکسپریا XZ و اکسپریا X Compact تاکید کرده و از واژه هایی چون “عکس برداری بدون تارشدن” و “یک دوربین برای ثبت تحرکات زندگی” استفاده کرده است. پیش از این دوربین اکسپریا XZ در چندین و چند آزمون سخت شرکت کرده و با موفقیت […]