این روز ها وقتی از سونی نام میبریم توجه همه به دستگاه های Xperia آن معطوف میشود اگرچه روزگاری نام سونی با واکمن های معروفش و تلویزویون های نوستالیژیک آن زمان و چندی بعد کنسول بازی ™Playstation گره خورده بود اما هنوز هم محصولات پروپاقرص آن زمان سونی در صدر محصولات پرفروش امروزی قرار دارند. […]