برنامه Xperia Service Menu ابزاری مفید برای دسترسی به منو های مخفی در گوشی های اکسپریا است. این برنامه تنها بر روی رام های رسمی گوشی های اکسپریا کار میکند. این برنامه تنها به عنوان یک میانبر به برنامه ServiceMenu.apk عمل میکند و به تنهایی قابل استفاده نیست. برنامه ServiceMenu.apk بر روی تمام رام های […]