اگر متهم به صفت متعصب نشویم،دوست داریم این گونه خبر را آغاز کنیم که سونی در طول سال های اخیر،همیشه در ابداع تکنولوژی های خلاقانه و کاربردی در زمینه الکترونیک،حرف اول را میزند،از لنزهای هوشمند سیار گرفته تا سنسورهای انحنادار که مدتی است سرتیتر اخبار و شایعات اکثر وبسایت ها شده است.خبری که در […]