پس از اینکه شرکت سونی 2 موبایل Flagship جدید معرفی کردید ، بسیاری از طرفداران Sony Xperia در سراسر جهان می خواستند بدانند که کدام یک از دستگاه ها در کشورشان ظاهر خواهد شد . ما می توانیم برای آن هایی که در خاورمیانه هستند تایید کنیم که Flagship Xperia Z به این منطقه خواهد رفت .

سونی فقط همین اطلاعات را از طریق شبکه تو**یتر اش تایید کرده است . افرادی از شما که به دنبال Xperia ZL بودید نا امید خواهید شد ، چون به نظر می رسد که فقط Xperia Z در خاورمیانه عرضه خواهد شد . هر وقت که ما اطلاعاتی در مورد عرضه این دستگاه ها در قسمت های دیگر جاهان داشتیم ، به شما اعلام خواهیم کرد .
xperiablog