20150901-zoenoble-12-4ee23137e9c0ec2de5b09e7c9b121ac8

پیش از این در اینجا قسمت اول لحظاتی در برلین را منتشر کردیم که تصاویر آن در روز گرفته شده بود اما تصاویر قسمت دوم بیشتر مربوط به شب و عکس برداری در نور فوق العاده پایین است که اکسپریا Z5 باز هم از این چالش سربلند بیرون آمده است. باید اشاره شود که این عکس ها نسخه های ریسایز شده است و عکس ها با کیفیت اصلی در پایین صفحه موجود است.

زوئی نوبله یک عکاس جهانی آلمانی است که مدتی است فعالیت خود را از برلین به لندن منتقل کرده است. این عکاس دوربین اکسپریا Z5 را در نور کم بررسی کرده است با ما همراه باشید تا عکس و نظرات این عکاس را مشاهده کنیم.

20150901-zoenoble-3-ec90f05549e80418839b5932d941406c

در این عکس پلیس در حال تعقیب و گریز بود که به محض شنیدن صدای آن برگشتم و در کسری از ثانیه چهار بار عکس گرفتم که هر کدام کیفیتی قابل توجه داشت.

20150901-zoenoble-4-75b09aaf895df0ab764b7d4885398b0f

در این مکان که در زیر یک ایستگاه قطار شهری قرار دارد نور بسیار کمی بود که حتی دوربین SLR من نیز برای تصویر برداری با مشکل مواجه شد، اما دوربین Z5 موفق شده از اندک نور موجود برای ثبت تصویری زیبا بهره بگیرد.

20150901-zoenoble-13-6d55fce7cbedfb29e70ba8810688f258 20150901-zoenoble-7-6710db4b2fe02623e1c30971a6082ad2

20150901-zoenoble-11

20150901-zoenoble-2

20150901-zoenoble-5

20150901-zoenoble-6

20150901-zoenoble-8

20150901-zoenoble-9