پاوربانک یک وسیله الکترونیکی برای ذخیره انرژی و شارژ انواع دستگاه های الکترونیکی در هنگام عدم دسترسی به برق می باشد. پاوربانک تبلیغاتی شامل مجموعه ای از باتری ها است که در کنار هم ظرفیت های مختلفی را...