سلام.اگه کاستوم رام نصب کردی این مشکل میتونه مربوط به رام هم باشه طبق تجربه من.
دیگه میل خودته رام اصلی بزن یا گلس رو بردار کلا.